Ambulancie v blízkosti lekární Slnečnica

Banská Bystrica

MUDr. Slobodník Miroslav

Ambulancia všeobecného lekárstva

MUDr. Oravcová Zuzana

Ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast

MUDr. Peter Kurray

Kardiologická ambulancia

MUDr.Natália Bíliková

Všeobecná ambulancia pre deti a dorast

MUDr. Hunáková Lýdia

Všeobecná ambulancia pre deti a dorast

MUDr. Kováčová Jana

Všeobecný lekár pre dospelých a dorast

MUDr. Macejková Eva

Reumatologická ambulancia

MUDr. Spodniaková Denisa

Interná a diabetologická ambulancia

MUDr. Zúbeková Beáta

Alergologicko-imunologická ambulancia

MUDr. Gajdošová Stella

Všeobecná ambulancia pre deti a dorast

KOŠICE

MUDr. Eva Šteinerová

Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

MUDr. Anna Lešková

Ambulancia pracovného lekárstva

MUDr. Milada Kovaľová

Dermatologická ambulancia - kožné

MUDr. Eva Jariabeková

Neurologická ambulancia

MUDr. Mirwais Abdi

Ortopedická ambulancia

Monika Bortáková

Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky rádiológia

MUDr. Jana REXOVÁ

Všeobecná ambulancia pre dospelých

MUDr. Anna Feketeová

Klinická imunológia a alergológia

MUDr. Pastornická Simona

MUDr. Pastornická Simona

MUDr. Emeše Majorová

Gastroenterologická ambulancia

MUDr. Emeše Majorová

Gastroenterologická ambulancia

MUDr. Alena Klemová

Otorinolaryngológická ambulancia - ORL

Dominika Lacková

Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

Mgr. Veronika Rusnáková

Klinická psychológia

MUDr. Vladimír Medvecký

Chirurgická ambulancia

MUDr. Zuzana Macháčová

Kardiologická ambulancia

MUDr. Kristína Petrovová a MUDr. Marie Rašková

Oftalmologická ambulancia - očné

Dominika Lacková

Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

MUDr. Martina Harvanová

Všeobecná ambulancia pre dospelých

Lekáreň Slnečnica
Dolná74, 974 01 Banská Bystrica

Moldavská cesta 21/A, 040 11 Košice

    • Email: lekarenbb@lekarneslnecnica.sk
    • Tel. č.: 048/390 35 35

 

Lekáreň Slnečnica

© Copyright 2017 . All Rights Reserved Site created by Unio Solutions